Click here for Enlish
Fri frakt policy

För att du skall känna dig trygg med dit köp hos oss erbjuder vi dig alltid fri frakt inom Sverige när du beställer bäddsoffor och andra varor hos oss. Vi skickar våra bäddsoffor och andra möbler med DHL som levererar hem till dig. Alla små paket skickar vi med Schenker så att du kan hämta ut det på närmaste utlämningsställe.

Transportgaranti

Dina varor ska givetvis levereras hela och vara skadefria vid mottagande. Vi garanterar därför att våra transport- och lagerpartners levererar dina varor i perfekt skick till dig. Skulle du mot förmodan få en skadad vara hemskickad ersätter vi den med en ny så fort det är möjligt. Du ska aldrig behöva vänta på att transportören eller fabriken utreder skadan.

Spåra din sändning 

Vi skickar våra bäddsoffor inom Sverige med Dhl och du kan spåra din bäddsoffa på länken https://activetracing.dhl.com/DatPublic/search.do?resetForm=false&l=SV

Miljöfrakt

Nu kan du boka en miljövänlig transport till din bäddsoffa för små pengar genom bäddsoffexperten klicka på länken för att komma till produkten miljöfrakt

Miljöfrakt

Monteringshjälp

Inom hela Skåne erbjuder vi själva monteringstjänster på dom av våra bäddsoffor som kommer omonterade, för monteringstjänster inom övriga Sverige har vi samlat en lista med företag som erbjuder denna typ av tjänster under flikarna fri frakt och montering 

Dessa företag är företag som vi har erfarenhet av och som andra kunder har rekommenderat oss priser med mera avtalas med respektive företag:

Stockholm och Mälardalen rekommenderar vi www.rentahusband.se tel: 08-790 00 30 dom kan hjälpa dig att montera din möbler och du kan få rutavdrag på tjänsterna.

Skellefteå Alhem Bygg&Inredning AB 070 - 244 51 91

Har du en firma som monterar möbler eller vill rekommendera någon så ber vi dig ta kontakt så lägger vi ut kontaktuppgifterna här snarast.


Utanför Sverige gäller följande priser:

Inom Danmark och Finland:  399kr
Inom Norge: 399kr
Inom Europa 599kr
Till hela världen 2399kr

Skall ni köpa något litet som går att skicka i posten så hör gärna av er till vår kundtjänst så sipper ni betala en så hög frakt avgift till utalndet

 

Free delivery policy

To make sure you feel safe with your purchase we offer free delivery within Sweden when you order sofa beds and other items from us. We ship our sofa beds and other furniture using DHL who delivers to your home or business. We ship all small items using Schenker which lets you collect your shipment at your nearest collection point.

Delivery Guarantee

Your items should of course be delivered complete and without any damage. We guarantee that all our items are delivered to you in perfect condition. In the unlikely event that  you get a damaged item delivered to you we will send you a replacement as soon as possible. You should never have to wait for the carrier or the vendor to investigate the damage.


Track your delivery

We use DHL to ship our sofa beds within Sweden and you can track your shipment using the following link
https://activetracing.dhl.com/DatPublic/search.do?resetForm=false&l=SV

Environmentally friendly delivery

Now you can choose environmentally friendly delivery for a small extra fee when transporting your sofa bed. Click on the link to go to the product environmentally friendly delivery.

Environmentally friendly delivery

Assembly assistance

In the Skåne region we offer our own assembly assistance service for those sofa beds that are delivered unassembled. For assembly assistance services in the rest of Sweden we have a list of businesses that offer these kind of services under the tab "fri frakt"(free delivery) and "montering"(assembly).These are businesses that we have had good experiences with and that have been recommended by our customers. Prices, terms, etc is handled individually by each business.

In the Stockholm and Mälardalen region we recommend www.rentahusband.se tel: 08-790 00 30. They can help you assemble your furniture and offer RUT tax deductions.

Skellefteå Alhem Bygg & Inredning AB tel: 070 244 51 91

If you know a business that assembles furniture or want to recommend someone please contact us and we'll publish the contact information here promptly.International shipping and delivery
Outside of Sweden we have the following delivery prices:
Denmark and Finland: 399 SEK
Norway: 399 SEK
Europe: 599 SEK
Rest of the world: 2399 SEK

If you are buying something small that can be shipped with regular mail please contact our customer service so that you don't have to pay the high delivery cost.

Spara
Bäddsoffexperten förklarar fakta om Martindale och olika madrasser.