Click here for English

Kvalitetsgaranti

Svensk konsumentköpslag ger alla svenska konsumenter en reklamtionsrätt i tre år, vilket är en av världens längsta reklamationsrätter, endast i Norge är reklamationsrätten längre (fem år). Bäddsoffsexperten.se vill naturligtvis leverera det bästa möjliga för våra kunder. Vi säljer kvalitetsvaror och vi vet att dom håller. Vi garanterar därför kvaliten på våra möbeltyger i minst fem år.

Vad gäller garantin för?
För alla privatkunder som handlar av oss garanterar vi att sömmarna på våra möbler håller för normalt slitage i minst fem år. Denna förlängda garanti gäller sömmar på alla våra tyger, soffor och stoppmöbler. Denna garanti gäller på hela vårt sortiment. För att ta del av garantin krävs att du kan dokumentera att du köpt möbeln av oss t.ex genom kvitto.

Läs mer om konsumentköplagen och distansköplagen här:
https://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/

norska forbrukerkjøpsloven här:

https://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html

Sortimentsgaranti För oss på bäddsoffexperten är det viktigt att du som kund skall kunna känna dig trygg med ditt köp.

 Hos oss är ingen kund för liten eller för besvärlig, behöver du ett extra överdrag eller något annat till din bäddsoffa två år efter beställning så ordnar vi det i den mån det är faktiskt möjligt. Vi garanterar att vi gör det som är möjligt för att hjälpa dig även efter att du köpt din bäddsoffa

Vi garanterar dig att så länge varorna fortfarande tillverkas och kan beställas, kan du göra efterbeställningar och köpa reservdelar genom oss. Vi säljer kvalitetsbäddsoffor som håller länge vi saluför därför även ett stort utbud av reservdelar, tillbehör och möbelvårdsprodukter till din soffa och tillhandahåller givetvis även dessa när du har behov av att komplettera i efterhand. På vår sida ger vi dig råd och tips om hur du skall vårda din möbel men du är givetvis alltid välkommen att ringa i efterhand och ställa frågor.

Drulle garanti

En olycka händer lätt och en fin nyköpt soffa kan få en fläck som inte går bort. Nu erbjuder vi i samarbete med Leathermaster och möbeldoktorn dig en drulle garanti som gör att du kan känna dig trygg även om olyckan skulle vara framme.

Du köper ett textilvårdspaket eller lädervårdspaket från Leathermaster till din soffa och du får försäkringen på köpet. När du fått soffan levererad så går du in på Leathermasters hemsida och registrerar koden i lädervårds paketen och du har ett år gratis drullegaranti. Du kan förnya försäkringen under tre års tid genom att köpa ett nytt möbelvårdspaket.

 

Skulle olyckan vara framme ringer du bara Leathermasters servicenummer så hjälper dom dig att ta bort fläcken med en lämplig möbelvårdsprodukt. I värsta fall får du åka till någon av leathermasters rikstäckande nät av möbeldoktorer för att få hjälp där.

 

Läs mer om leathermasters drulle garanti här:

https://www.leathermaster.se/servicegaranti/

Quality Guarantee

The Swedish Consumer Sales Act grants all Swedish consumers a three year mandatory legal guarantee. Which makes it one of the longest in the world. Only in Norway is the mandatory legal guarantee longer(five years). Bäddsoffexperten.se aims to deliver the best possible products to our customers. We sell quality products that we know last. We guarantee the quality of our furniture fabrics for at least five years.

What does the guarantee cover?
For all retail customers that shop with us we guarantee that all stitching on our furniture withstand normal wear and tear for at least five years.
This extended guarantee applies to all stitching on all our fabrics, sofas and upholstered furniture. This guarantee applies to our entire selection. To be covered by this guarantee we require proof of purchase, for instance using a receipt.

Read more about the Consumer Sales Act and the Distance and Doorstep Sales act here:
https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/ (In English)
https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/consumer-sales-act/ (In English)
https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/distance-and-doorstep-sales-act/ (In English)
https://www.konsumentverket.se/vart-arbete/lagar-och-regler/ (In Swedish)

The Norwegian forbrukerkjøpsloven here:
https://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html (In Norwegian)

Product Assortment Guarantee

It’s important for us at Bäddsoffexperten.se that all our customers feel safe with their purchases.
At Bäddsoffexperten.se no customer is too small or too difficult. If you need an extra bed cover or something else for your sofa bed two years after your sofa bed purchase we will help you to the extent it’s possible. We guarantee that we will help you in any way possible after you’ve purchased your sofa bed.
We guarantee that as long as the products are still in production and can be ordered from the manufacturer, you can reorder and purchase spare parts from us. We sell quality sofa beds that last a long time that’s why we also sell a large collection of spare parts, accessories and furniture care products for your sofa bed. Of course you can always purchase these products after you’ve purchased your sofa bed and need to compliment your original purchase. On our website we provide advice on how to take care of your furniture. You are always welcome to call us and ask questions. We love to hear from our customers!

Furniture Protection Guarantee

Accidents happen and a nice, recently purchased sofa can get a stain that‘s hard be removed. In cooperation with Leathermaster and möbeldoktorn(the furniture doctor) we now offer a furniture protection guarantee that lets you feel safe in the event of an accident.
You can either purchase a fabric care or a leather care package for your sofa and insurance is included. When your sofa has been delivered you can visit Leathermasters website and register the code that came with your fabric or leather care package and you’ll get a one year furniture protection guarantee for free. You can renew your insurance within three years by purchasing a new furniture care package.

In the event of an accident you simply call Leathermasters service phone number and they’ll help you remove the stain with the appropriate furniture care product. In the worst case scenario you’ll have to visit one of Leathermasters furniture care doctors from their nationwide network to get the help you need.

Read more about Leathermasters furniture protection guarantee here:
https://www.leathermaster.se/servicegaranti/