Click here for English

För oss på bäddsoffexperten är det viktigt att du som kund skall kunna känna dig trygg med ditt köp.

Hos oss är ingen kund för liten eller för besvärlig, behöver du ett extra överdrag eller något annat till din bäddsoffa två år efter beställning så ordnar vi det i den mån det är faktiskt möjligt. Vi garanterar att vi gör det som är möjligt för att hjälpa dig även efter att du köpt din bäddsoffa

Vi garanterar dig att så länge varorna fortfarande tillverkas och kan beställas, kan du göra efterbeställningar och köpa reservdelar genom oss. Vi säljer kvalitetsbäddsoffor som håller länge vi saluför därför även ett stort utbud av reservdelar, tillbehör och möbelvårdsprodukter till din soffa och tillhandahåller givetvis även dessa när du har behov av att komplettera i efterhand. På vår sida ger vi dig råd och tipps om hur du skall vårda din möbel men du är givetvis alltid välkommen att ringa i efterhand och ställa frågor.

För att styrka detta ytterligare säljer vi nu extra tyg till samtliga våra bäddsoffor så att du som kund kan handla extra tyg till andra projekt med mera. Vi säljer även tillbehör och reservdelar till din bäddsoffa så som bäddmadrasser med mera. Vi säljer hela Leather masters sortiment av möbelvårdsprodukter under fliken övriga möbler och tillbehör-möbelvårdsprodukter

Kvalitetsgaranti


Svensk konsumentköpslag ger alla svenska konsumenter en reklamtionsrätt i tre år, vilket är en av världens längsta reklamtionsrätter, endast i Norge är reklamationsrätten längre (fem år). Bäddsoffsexperten.se vill naturligtvis leverera det bästa möjliga för våra kunder. Vi säljer kvalitetsvaror och vi vet att dom håller. Vi garanterar därför kvaliten på våra möbeltyger i minst fem år.

Vad gäller garantin för?


För alla privatkunder som handlar av oss garanterar vi att sömmarna på våra möbler håller för normalt slitage i minst fem år. Denna förlängda garanti gäller sömmar på alla våra tyger, soffor och stoppmöbler. Denna garanti gäller på hela vårt sortiment. För att ta del av garntin krävs att du kan dokumentera att du köpt möbeln av oss t.ex genom kvitto.

Läs mer om konsumentköplagen och distansköplagen här:
https://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/
Läs mer om den norska forbrukerkjøpsloven här:
https://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html

Our Guarantees

Product Assortment Guarantee

It is important for us at Bäddsoffexperten.se that you as a customer feel safe with your purchase.

At Bäddsoffexperten.se no customer is too small or too difficult. If you need an extra bed cover or something else for your sofa bed two years after your sofa bed purchase we will help you to the extent it’s possible. We guarantee that we will help you in any way possible after you’ve purchased your sofa bed.

We guarantee that as long as the products are still in production and can be ordered from the manufacturer, you can reorder and purchase spare parts from us. We sell quality sofa beds that lasts a long time that’s why we also sell a large collection of spare parts, accessories and furniture care products for your sofa bed. Of course you can always purchase these products after you’ve purchased your sofa bed and need to compliment your original purchase. On our website we provide advice on how to take care of your furniture. You are always welcome to call us and ask questions. We love to hear from our customers.

We also sell extra fabrics for all our sofa beds so you can buy extra fabrics for other projects, etc. We also sell accessories and extra parts for your sofa bed for example sofa bed mattresses. We offer Leathermasters entire line of furniture care products on our “övriga möbler och tillbehör-möbelvårdsprodukter” page which can be found here: https://www.baddsoffexperten.se/baddsoffor/ovriga-mobler-och-tillbehor/

Quality Guarantee

The Swedish Consumer Sales Act grants all Swedish consumers a three year mandatory legal guarantee. Which makes it one of the longest in the world. Only in Norway is the mandatory legal guarantee longer(five years). Bäddsoffexperten.se aim to deliver the best possible products to our customers. We sell quality products that we know last. We guarantee the quality of our furniture fabrics for at least five years.

What does the guarantee cover?

For all retail customers that shop from us we guarantee that all stitching on our furniture hold up to normal wear and tear for at least five years.

This extended guarantee applies to all stitching on all our fabrics, sofas and upholstered furniture. This guarantee applies to our entire selection. To be covered by this guarantee we require proof of purchase for example using a receipt.

Read more about the Consumer Sales Act and the Distance and Doorstep Sales act here: https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/ (In English)
https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/consumer-sales-act/ (In English)
https://www.hallakonsument.se/other-languages/english-engelska1/distance-and-doorstep-sales-act/ (In English)
https://www.konsumentverket.se/vart-arbete/lagar-och-regler/ (In Swedish)
Read about more about Norwegian consumer laws here:
https://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html