Alla arbetsplatser med flera anställda har enligt lag krav på att ha en viloplats till sina anställda

Så här står det i arbetsmiljöverkets föreskrifter:

” 107 §På arbetsställen ska det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. Detta gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt. På större arbetsställen ska vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.”

Du kan läsa hela föreskriften om personal utrymmen här:

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-foreskrifter-afs2009-2.pdf

Vi på Bäddsoffexperten vet hur svårt det kan vara att leva upp till alla dessa krav på utrymmen när du har liten plats. Därför hjälper vi dig gärna att organisera upp detta. Vi har massor av kompakta smarta lösningar som sparar både tid och plats så att ni uppfyller alla föreskrifter utan att det tar en massa plats och hindrar er dagliga verksamhet.

Vill du ha hjälp och råd om hur du kan organisera detta ta gärna kontakt med oss så kan någon av våra kunniga företagssäljare hjälpa dig med rita och räkna på ditt projekt. Vi har eget snickeri på Österlen där vi gärna hjälper er mer er specialanpassade lösningar.