Kortbetalning

Du kan betala med alla stora kreditkort direkt på vår hemsida. Vi har givetvis Secure-3D hantering av alla kort. Vi accepterar Visa, Mastercard och Eurocard.

Förskottsfaktura

Fakturan skickas inom 24h. Ordern effektueras när betalningen är registrerad hos oss.

Lägg varan i kundvagnen och välj Förskottsbetalning, och slutför ditt köp. Logga sedan in på din Internetbank och betala hela summan till vårt konto:

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

Fakturaavgift återbetalas ej vid avbeställning.

Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans

Fakturorna skickas inom 24h. Ordern effektueras när den första betalningen är registrerad hos oss.

Du får två fakturor en som betalas nu, och en betalar du till oss vid leverans.

Lägg varan i kundvagnen och välj Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans, och slutför ditt köp. Logga sedan in på din Internetbank och betala 1/3 summan till vårt konto:

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

Faktura Företag

För företag som gör återkommande beställningar kan vi skapa ett fakturakonto efter att ni genomfört ert första köp genom vår sida.

Så fort vi mottagit betalningen lägger vi in varan för beställning. Observera att det på grund av bankens transaktionstid kan ta något längre tid att få din soffa med detta betalningsalternativ.

För ordrar under 500 kr tillkommer en fakturaavgift på 39 kr.

Delbetalning

Vår vision på Bäddsoffexperten är att du skall kunna känna dig trygg när du handlar möbler av oss.

Du kan välja att dela upp betalningen när du handlar möbler av oss. Vi erbjuder endast flexibla räntefria betalningslösningar till självkostnadspris.

En möbel kan vara lika kostbar som nödvändig. Vi erbjuder därför en begränsad delbetalning till våra kunder, så att du som kund alltid kan hänvända dig till oss för hjälp och stöd.

Vi erbjuder även Qvickly som betalningsalternativ eftersom dom kan erbjuda flexibla säkra lösningar för dig som kund.

Qvickly

Vill du ha en längre betalningsperiod eller inte betala något den första månaden så rekommenderar vi Qvickly. Du kan läsa mer om deras villkor på följande sidor:

Allmänna villkor:
https://qvickly.io/anvandarvillkor-checkout/

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI):
https://qvickly.io/sekki/

För mer information om Qvicklys andra villkor besök:
https://qvickly.io/villkor/

Quicklys sida för kundsupport och vanliga frågor:
https://qvickly.io/kundsupport/

Qvicklys kundportal där man kan få en överblick och hantera fakturor:
MyQvickly

Varför står det Qvickly istället för Billmate?

Billmate AB, Invoice Finance AB och Invoice inkasso AB har gått samman under ett och samma varumärke – Qvickly.

Läs mer om det nya varumärket på Qvicklys hemsida: Qvickly: Nu heter vi Qvickly

 


 

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

United internet furniture Sweden AB

Org:556827-0382

Swish

Du Swishar till: 1234063012 och anger ditt ordernummer i swishen.

Klicka här för att läsa vanliga frågor om Swish.

Credit and debit card payment

You can pay with all major credit and debit cards on our website. We have Secure-3D management of all cards. We accept VISA, Mastercard and Eurocard.

Prepaid invoices

The invoice is sent within 24h. The order is executed when your payment has been received and confirmed by us.

Put the item in the shopping cart and select “Förskottsbetalning” (prepaid payment) at checkout, and complete your purchase. Then log in at your online bank and pay the full amount to our bank account:

Bank Giro 692-3536

BIC ESSESESS IBAN SE1450000000055131028558 Org: 556827-0382

Invoice fees are not refunded when orders are cancelled.

Pay 1/3 now and 2/3 at delivery

The invoices are sent within 24h. The order is executed when the first payment has been received and confirmed by us.

We will issue two invoices, one that is paid at the time of purchase and one that you pay at delivery.

Add the item to the shopping cart and select “Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans” (“Pay 1/3 now and then pay 2/3 at delivery” in Swedish) at checkout, and complete your purchase. Then log in at your online bank and pay 1/3 of the amount to our bank account:

Bank Giro 692-3536

BIC ESSESESS IBAN SE1450000000055131028558 Org: 556827-0382

Invoice for Businesses

For businesses that make recurring purchases we can create an invoice account after you’ve completed your first purchase on our website.

As soon as we receive your payment we will process your order. Note that due to the transfer delay associated with bank transfers it might take longer to get your sofa with this payment option.

Payment plans

Our vision at Bäddsoffexperten is that you as a customer should feel safe when purchasing furniture from us.

You can choose to pay in instalments when you purchase a sofa bed from us. We only offer flexible, interest free payment solutions at cost.

Furniture can sometimes be both expensive and vital. That’s why we offer a limited instalment payment plan for our customers, so that you as a customer can turn to us for help and support.

We also offer Qvickly as a payment option because they offer flexible and safe solutions for you as a customer.

 

Qvickly

If you want a longer payment plan or if you want to delay the payment for the first month we recommend Qvickly. You can read more about their terms and conditions here:

General terms and conditions
https://qvickly.io/anvandarvillkor-checkout/ – in Swedish

 

Standard European Consumer Credit Information:
https://qvickly.io/sekki/ – in Swedish

 

For more information about Qvickly’s other policies terms and conditions visit:
https://qvickly.io/villkor/ – in Swedish

 

View and manage payment plans and invoices at Qvickly’s customer portal here:
MyQuickly: https://my.qvickly.io/ – in Swedish

 

Qvickly’s customer support and frequently asked questions is available on their website here:
https://qvickly.io/kundsupport/ – in Swedish

 

Why does it say Qvickly instead of Billmate?

Billmate AB, Invoice Finance AB and Invoice collect AB have merged under one brand – Qvickly. Read more about the new brand on their website: https://qvickly.io/qvickly-varumarke (Swedish)

 


 

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

United internet furniture Sweden AB

Org:556827-0382

Swish

Swish to: 1234063012 and write your order number as reference.

Click here to read frequently asked questions about Swish.