Kortbetalning

Du kan betala med alla stora kreditkort direkt på vår hemsida. Vi har givetvis Secure-3D hantering av alla kort. Vi accepterar Visa, Mastercard och Eurocard.

Förskottsfaktura

Fakturan skickas inom 24h. Ordern effektueras när betalningen är registrerad hos oss.

Lägg varan i kundvagnen och välj Förskottsbetalning, och slutför ditt köp. Logga sedan in på din Internetbank och betala hela summan till vårt konto:

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

Fakturaavgift återbetalas ej vid avbeställning.

Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans

Fakturorna skickas inom 24h. Ordern effektueras när den första betalningen är registrerad hos oss.

Du får två fakturor en som betalas nu, och en betalar du till oss vid leverans. Två fakturaavgifter på 39kr tillkommer. Fakturaavgifter återbetalas ej vid avbeställning.

Lägg varan i kundvagnen och välj Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans, och slutför ditt köp. Logga sedan in på din Internetbank och betala 1/3 summan till vårt konto:

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

Faktura Företag

För företag som gör återkommande beställningar kan vi skapa ett fakturakonto efter att ni genomfört ert första köp genom vår sida.

Så fort vi mottagit betalningen lägger vi in varan för beställning. Observera att det på grund av bankens transaktionstid kan ta något längre tid att få din soffa med detta betalningsalternativ.

Delbetalning

Vår vision på Bäddsoffexperten är att du skall kunna känna dig trygg när du handlar möbler av oss.

Du kan välja att dela upp betalningen när du handlar bäddsoffa av oss. Vi erbjuder endast flexibla räntefria betalningslösningar till självkostnadspris.

En möbel kan vara lika kostbar som nödvändig. Vi erbjuder därför en begränsad delbetalning till våra kunder, så att du som kund alltid kan hänvända dig till oss för hjälp och stöd.

Vi har erbjuder även Walley, ett varumärke inom Collector Bank som betalningsalternativ eftersom dom kan erbjuda flexibla säkra lösningar för dig som kund.

Dela upp din betalning på 3 månader

Du kan välja att dela upp din betalning på 3 olika tillfällen.

Vid detta betalningsalternativ tillkommer då 3 fakturaavgifter på 39kr/st.

Vi skickar en faktura på 1/3 av totalbeloppet på din beställning. När vi mottagit din betalning sätts din möbel i produktion.

Vi skickar alla 3 fakturor med förfallodatum daterat månadsvis 3 månader framåt på beställningsdagen.

Du betalar den första fakturan direkt, och produktion av din möbel startas.

Vid sen / utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt för närvarande ränta på 30%.

Fakturaavgifter återbetalas ej vid avbeställning.

Har du någon fråga angående betalningsalternativ är du naturligtvis välkommen att kontakta kundtjänst.

040-405566 alternativt info@unitedinternetfurniture.com

7 dagar i veckan, 08:00 – 22:00.

Walley

Vill du ha en längre betalningsperiod eller inte betala något den första månaden så rekommenderar vi Walley. Walley är ett varumärke inom Collector Bank. Du kan läsa mer om deras villkor på följande sidor:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit:
https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation:
https://cdn.walleypay.com/terms/SECCI_SE.pdf

För mer information om Walley besök deras hemsida på:
www.walley.se

 


 

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

United internet furniture Sweden AB

Org:556827-0382

Swish

Du Swishar till: 1234063012 och anger ditt ordernummer i swishen.

Klicka här för att läsa vanliga frågor om Swish.

Credit and debit card payment

You can pay with all major credit and debit cards on our website. We have Secure-3D management of all cards. We accept VISA, Mastercard and Eurocard.

Prepaid invoices

The invoice is sent within 24h. The order is executed when your payment has been received and confirmed by us.

Put the item in the shopping cart and select “Förskottsbetalning” (prepaid payment) at checkout, and complete your purchase. Then log in at your online bank and pay the full amount to our bank account:

Bank Giro 692-3536

BIC ESSESESS IBAN SE1450000000055131028558 Org: 556827-0382

Invoice fees are not refunded when orders are cancelled.

Pay 1/3 now and 2/3 at delivery

The invoices are sent within 24h. The order is executed when the first payment has been received and confirmed by us.

We will issue two invoices, one that is paid at the time of purchase and one that you pay at delivery. Two invoice fees of 39 SEK each will be charged. Invoice fees are not refundable if the order is cancelled.

Add the item to the shopping cart and select “Betala 1/3 nu och 2/3 vid leverans” (“Pay 1/3 now and then pay 2/3 at delivery” in Swedish) at checkout, and complete your purchase. Then log in at your online bank and pay 1/3 of the amount to our bank account:

Bank Giro 692-3536

BIC ESSESESS IBAN SE1450000000055131028558 Org: 556827-0382

Invoice for Businesses

For businesses that make recurring purchases we can create an invoice account after you’ve completed your first purchase on our website.

As soon as we receive your payment we will process your order. Note that due to the transfer delay associated with bank transfers it might take longer to get your sofa with this payment option.

Payment plans

Our vision at Bäddsoffexperten is that you as a customer should feel safe when purchasing furniture from us.

You can choose to pay in instalments when you purchase a sofa bed from us. We only offer flexible, interest free payment solutions at cost.

Furniture can sometimes be both expensive and vital. That’s why we offer a limited instalment payment plan for our customers, so that you as a customer can turn to us for help and support.

We offer Walley, a brand within Collector Bank as a payment option because they offer flexible and safe solutions for you as a customer.

 

Divide your payments over 3 months

You can choose to divide your payment into 3 instalments.

With this payment option 3 invoice fees of 39 SEK each will be charged.

We will send an invoice for 1/3 of the full amount of your purchase. When we have received your payment the manufacturing of your furniture will begin.

We will send all 3 invoices with due dates dated monthly 3 months forward beginning with the date of purchase.

You pay the first invoice immediately, and the manufacture of your furniture begins.

In the event of late or missing payment a late payment fee will be charged as well as interest of 30%.

Invoice fees will not be refunded if an order is cancelled.

If you have any questions regarding payment options you are welcome to contact our customer service.

Call us at 040 405566(+4640405566) or email us at info@unitedinternetfurniture.com

7 days a week between 8am and 10pm.

Walley

If you want a longer payment plan or if you want to delay the payment for the first month we recommend Walley. Walley is a brand within Collector Bank. You can read more about their terms and conditions here:

General terms and conditions for invoice:
https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf

Standard European Consumer Credit Information:
https://cdn.walleypay.com/terms/SECCI_SE.pdf

Learn more about Walley on their website:

www.walleypay.com/ – In English

www.walley.se/ – In Swedish


 

Bank Giro 692-3536

BIC ELLFSESS IBAN SE38 9020 0000 0902 2967 3076 Org: 556827-0382

United internet furniture Sweden AB

Org:556827-0382

Swish

Swish to: 1234063012 and write your order number as reference.

Click here to read frequently asked questions about Swish.