LOU Lagen om offentlig upphandling

Innehåll

LOU Lagen om offentlig upphandling i korthet

Alla inköp till ett bestämt värde t.ex varor till ett värde över 700.00 kr till offentlig sektor ligger under lagen LOU. Mer om beloppsgränserna finns att läsa på upphandlingsmyndighetens hemsida här:
Upphandlingsmyndigheten.se Regler och lagstiftningar

LOU Lagen om offentlig upphandling finns att läsa i sin helhet här:
Riksdagen.se Lag om offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen står för ungefär en sjättedel av Sveriges BNP.

Att tänka på är att inköpen kan ingå i en större upphandling som organisationen redan gjort. Undantag görs då normalt för det som inte kan tillhandahållas inom denna upphandling.

Reglerna i lagen om offentlig upphandling kan vara byråkratiskt formulerade och svåra för små organisationer att kunna tolka rätt. Men en gyllene regel är att “villkoren inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas”.

Det finns dock undantag som får göras om en upphandling är brådskande eller samhällsviktig.

Det finns vissa saker som måste vara med i en upphandling och som alla offentliga myndigheter och och kommuner måste ha med i en upphandling t.ex hållbarhet att en produkt uppfyller miljökrav med mera. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.

Utöver detta står det givetvis organisationen fritt att utforma egna krav i upphandlingen, men dessa får aldrig utformas så att dom favoriserar en viss leverantör eller på annat sätt snedvrider konkurrensen. Två grundprinciper är viktiga likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen. Mer om dessa finns att läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida www.upphandlingsmyndigheten.se och på Konkurrensverkets hemsida www.konkurrensverket.se.

Alla offentliga upphandlingar skall utlysas så att flera konkurrerande företag har möjlighet att bjuda på upphandlingen.

Ett ramavtal för statliga myndigheter som ger en bra vägledning finns också på Statens inköpscentrals hemsida www.avropa.se under kammarkollegiet.

 

 

 

Hållbarhet och EU Agenda 2030

Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Mer om detta finns att läsa på naturvårdsverkets hemsida:
Naturvårdsverket.se agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Alla EU länder har gemensamt satt upp ett mål för att bli klimatneutrala fram till 2030.

Mer om detta finns att läsa på regeringen hemsida här:
Regeringen.se globala målen och agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Mer om hur Sverige lever upp till dessa mål finns att läsa på SCBs hemsida här:
SCB.se agenda 2030

 

Hjälp med göra en offentlig upphandling

Grundprincipen för offentlig upphandling är att den skall ligga i linje med dom centrala avtalen upphandlade av upphandlingsmyndigheten. Men givetvis står det var och en fritt att lägga till och dra ifrån. Givetvis måste dessa vara i enlighet med likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen.

 • Bäddsoffexperten kan hjälpa dig med offentlig upphandling.
 • Vi är experter på upphandling av inredning för offentlig miljö. Vi hjälper dig gärna med dom byråkratiska delarna, så väl som det praktiska.
 • Vi har en företagssäljare som gärna hjälper er och går igenom er projekt och vilka behov ni har. I alla våra olika avtal finns möjlighet att lägga till service avtal med mera för att får era produkter att fungera felfritt över tid.
 • Vi går förutsättningslöst igenom era behov tillsammans med er och hittar en lösning. Hittar vi en lösning som passar oss båda så kan vi sedan hjälpa er med det som behövs för att ta in fler anbud.

 

Vad kan Bäddsoffsexperten erbjuda inom hållbarhet och offentlig miljö

Det finns flera begrepp som ingår i begreppet hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Vi benar upp lite om vad vi kan erbjuda

 • Ekologi och biologisk mångfald
 • Lokalproducerat
 • Grön omställning
 • Återvinningsbart
 • Energieffektivitet
 • Djurhållning
 • Social hållbarhet

Man kan kort säga att det är det om ligger under Agenda 2030 där EU bestämt att bli klimatneutrala till 2030.

 

Vad kan Bäddsoffexperten erbjuda för hållbara lösningar

Tillverkning i Sverige

I egen regi tillverkar vi soffor under varumärket Österlen inredning med snickeri på Österlen och stoppning i Malmö. Vi jobbar även med LC möbler i Mullsjö och vi tillverkar uteslutande i Sverige.

Naturmaterial

Våra leverantörer Neonatura, Futonwerk, Polonia natural design och Woodman Ukraine. tillverkar stoppmöbler och madrasser i naturmaterial. Finns även möjlighet att få det ekologiskt certifierat. Alla dessa uteslutande tillverkade i Europa.

Återvinningsbara material

Vår leverantör Innovation Living tillverkar soffor med dansk design och har tagit fram fler tyger i återvunnet material som finns i deras kollektion. Under varumärket Polonia natural design finns det flera madrasser som du kan få med återvunnet material. Bäddsoffexperten tar även möbler i gott skick i retur och säljer dom som refurbished via vår Outlet på vår hemsida.

Grön omställning

Spara plats, spara pengar, spara energi. Compact living kan spara både uppvärmningskostnader i mindre lokaler och spara utsläpp från transporter. Då t.ex personal kan sova på hos brukaren i en fullvärdig säng. Vi är experter på individanpassade compact living lösningar sedan många år.

Energieffektivitet

Österlen inredning och Nehl wohn ideens alla sängskåp levereras med led-belysning och en energi deklaration som visar hur deras energi förbrukning ser ut. Dom tillverkas uteslutande i Sverige respektive Tyskland.

Djurhållning och biologisk mångfald

Woodman Ukraine använder uteslutande lokalt avverkad bok i sina möbler som belastar miljön då den växer snabbare än ek som vi ofta använder i Sverige. Österlen inredning tillverkar stommar av Svensk lokalt avverkad furu. Österlen inredning tillverkar möbler med lokalt producerad hampa från Österlen hampa. Alla madrasser från Futonwerk och Neonatura är tillverkade av ekologiska certifierade naturmaterial.

Social hållbarhet

Vi arbetar med att utveckla produkter med lokala leverantörer där vi vet vad som händer bakom kulisserna. Vi arbetar även med t.ex Yalla-trappan i Malmö som jobbar med integration som kan vara behjälplig både med sömnad och tapetsering.